Uw zoekresultaten

Emigratie naar Duitsland

Geplaatst door Lisa Volwerk on 14-02-2011
| 0

Emigratie naar Duitsland

Fiscale aspecten

Als u van plan bent voor langere tijd in de Eifel te vestigen, dan heeft dit gevolgen voor de belasting- en premieheffing. U moet aangifte doen met een M-biljet. Nederland heeft met Duitsland een verdrag afgesloten ter voorkoming van dubbele belastingen. Hieronder staan een aantal vragen die beantwoord zijn door een gespecialiseerde belastingadviseur.

Bent u na emigratie nog belastingplichtig in Nederland?
Er is sprake van belastingplicht als u na uw emigratie inkomsten geniet, waarover Nederland op grond van nationale regelingen het recht heeft belasting te heffen.A�

Wat is het verschil tussen binnenlandse en buitenlandse belastingplicht?
Als u in Nederland woont, bent u binnenlands belastingplichtig. Als u in Duitsland woont en inkomen geniet uit Nederland, bent u buitenlands belastingplichtig. Tegenwoordig heeft u het recht om te kiezen tussen binnenlands en buitenlands belastingplichtige. De keuzeregeling voor binnenlands belastingplichtig kan alleen als u inkomen geniet uit Nederland.

Kan ik mijn hypotheekrente nog aftrekken als ik in Duitsland ga wonen?
Hypotheekrente kunt u alleen aftrekken van de belasting als u binnenlands belastingplichtig blijft. Hier zitten een aantal voorwaarden aan, bijvoorbeeld Nederlands inkomen genieten.

Hoe wordt mijn particuliere pensioen belast?
Uw particuliere pensioen wordt niet belast in Nederland, maar in het land waar u woont (Duitsland). Het voordeel is dat a�� 12.000 belastingvrij is en daarna slecht 50% van het inkomen belast wordt. Het nadeel is dat u geen hypotheekrente meer kan aftrekken van de belasting. Overheidspensioenen blijven belast in Nederland.

Wat moet u doen als u emigreert, maar uw eigen woning in Nederland is nog niet verkocht?
Als het niet lukt om uw woning te verkopen, kan de woning voor 3 belastingjaren aangemerkt blijven als eigen woning. Voorwaarden is wel dat de woning te koop en leeg staat. Informeer bij de belastingdienst voordat uw Nederlands huis in box 1 opgeeft, omdat er naheffingen kunnen komen.

Hoe wordt mijn aanmerkelijk belang belast?
Wanneer u in Duitsland woont dan valt de heffing toe aan Duitsland.

Hoe wordt mijn inkomen box 3 belast?
Rente en dividend worden wanneer u woont in Duitsland daar belast en niet meer in Nederland.A�Inkomen uit onroerend goed dat niet als eigen woning wordt beschouwd, wordt belast in box 3. Voor buitenlandse belastingplichtigen geldt er geen heffingsvrij vermogen.

Hoe voorkom ik dubbele belasting?
Als u inkomen dubbel belast wordt, heeft u recht een naar evenredigheid bepaalde vermindering van de in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting. De vermindering wordt per box bepaald en is voor iedereen anders.

Wat zijn conserverende aanslagen?
Als u emigreert kan de Nederlandse belastingdienst u naast de normale aanslag een extra aanslag opleggen. Dit is een extra aanslag met als doel claims veilig te stellen ten aanzien van nog te genieten inkomsten, die zijn opgebouwd in Nederland. Bijvoorbeeld als u in Nederland pensioenrechten heeft opgebouwd. U kunt voor deze aanslag 10 jaar uitstel van betaling vragen. U kunt dit voorkomen door voor binnenlands belastingplichtig te kiezen.

Wat zijn de contactgegevens van de belastingdienst?
De belastingdienst Particulieren/ Ondernemingen buitenland
Postbus 2865 a�� 6401 DJ Heerlen

Vanuit Nederland: (055) 5 385 385

VanuitA�het buitenland: +31 555 385 385

Vergelijk Advertenties